Salgsbetingelser hos Handleriet.no

Salgsbetingelser og personvernerklæring

Her kan du lese om våre salgsbetingelser og personvernerklæring.


Generelt

Salgsbetingelsene gjelder for salg av varer og tjenester fra Handleriet.no. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling og ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Salgsbetingelsene og øvrig informasjon på Handleriet.no er i hovedsak kun tilgjengelig på norsk, med unntak for noe vareinformasjon som kan være tilgjengelig på svensk.

Det er foreløpig kun myndige personer over 18 år som kan kjøpe varer på Handleriet.no. Vi leverer kun til adresser innenfor angitte postnummer i Norge.

Forbrukerkjøp er regulert i norsk lov, herunder i forbrukerkjøpslovenangrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven, og EU-forordningen, Matinformasjonsforordningen.

Klikk deg inn på disse lovene hvis du ønsker mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp av varer på Handleriet.no.


Nedenfor finner du mer informasjon om våre salgsbetingelser og personvernerklæring. Ved å klikke på hver enkelt fane vil du få utdypende informasjon.

 

Selger er: Matreb AS, org.nr. 912 789 462, Baker Østbys vei 1, 1351 Rud, og blir i det følgende omtalt som Handleriet.no, selger, oss eller vi. Vi kan kontaktes på tlf. 21 52 11 52 eller e-post hei@handleriet.no. Betegnelsen Handleriet.no viser også til nettbutikken slik den fremstår til enhver tid.

 

Kjøper er: Vedkommende person (privatkunde) eller bedrift (bedriftskunde) som er registrert som kjøper hos oss. Her bruker vi betegnelsen kjøper, kunde, bruker, du, deg, din, eller ditt.

 

Bestillingen din er bindende når den er registrert hos oss. Når bestillingen er registrert, bekrefter vi dette ved å sende en bestillingsbekreftelse. Hvis det skulle vise seg at vi er utsolgt for ett eller flere produkter i handlekurven din forbeholder vi oss retten til å kansellere hele bestillingen eller deler av den. I en slik situasjon vil du få beskjed om dette, med informasjon om vi kan tilby erstatningsvare, opprinnelig bestilt vare eller bestilling med utsatt levering. I en slik situasjon vil det være opp til deg å akseptere vårt tilbud om løsning, eller å kansellere den delen av handlekurven som er berørt.

 

Prisene på Handleriet.no inkluderer merverdiavgift hvis ikke annet er angitt. Total kjøpesum for hver bestilling fremgår i bestillingssammendraget, før du bekrefter kjøpet, og inkluderer pakking, utkjøring, utlevering, pant, poser m.m.

 

Det er prisene som fremgår i bestillingsvinduet og som blir registrert, som gjelder ved kjøp av varer. Prisene på Handleriet.no oppdateres ofte og vi tar derfor forbehold om at vareprisene vil bli endret, blant annet som følge av prisendringer fra våre leverandører eller valutaendringer. Hvis priser er blitt endret i tidsrommet fra kunden har lagt varen i handlekurven, inntil bestillingen er blitt registrert, er det prisen som vises på Handleriet.no da bestillingen blir registrert som gjelder for bestillingen.

 

Hvis det har funnet sted feil av vesentlig størrelse fra Handleriet.no sin side, i annonser o.l., og eller på Handleriet.no som er større enn 15 % av normal utsalgspris, tar Handleriet.no forbehold om ensidig å kunne endre, slette eller avvise bestillinger. Dette gjelder selv om kunden har mottatt bestillingsbekreftelse eller lignende. I en slik situasjon påligger det Handleriet.no å korrigere feil innen rimelig tid etter at feilen blir oppdaget.

 

Kunder betaler kjøpesummen for bestillingen med bankkort (VISA eller Mastercard) eller Vipps via våre nettsider. Kjøpesummen blir trukket fra kortet ved bestilling.

 

Det tas forbehold om leveringsnekt, inkludert nekt av salg av varer ut over et visst antall til samme person i et gitt tidsrom. Hvis leveringsnekt gjøres gjeldende vil reservasjon av kjøpesummen bli frigjort.

 

Levering av handlekurven din skjer innenfor det bestillingsvinduet som du har angitt i bestillingen, og til den adressen som er registrert i bestillingen. Handleriet.no har ansvar for handlekurven inntil den er levert til deg.

 

Varer som krever legitimasjon, så som tobakksprodukter, legemidler eller andre varer med 18 års aldersgrense, kan kun tas i mot av en myndig person over 18 år. Vi må be om legitimasjon fra alle kunder som kan være under 25 år, og vi oppfordrer derfor alle kunder under 25 år om å uoppfordret fremvise legitimasjon ved mottak av handlekurver som inneholder denne typen varer.

 

Hvis levering av handlekurven blir forsinket vil vi sørge for å informere deg så snart vi har mulighet til det, med informasjon om når levering kan skje.

 

Manglende levering fordi ingen var tilstede på leveringsadressen

Handleriet.no leverer handlekurven til den adressen som kunden har registrert. Fordi handlekurver kan inneholde både kjølevarer, ferskvarer, frysevarer og tørrvarer, skal kunden alltid være tilstede i leveringsvinduet for å ta i mot handlekurven.

 

Hvis du ikke er tilstede når vi ankommer, forsøker vi å kontakte deg på det telefonnummeret som du har oppgitt, for å avklare hvordan levering kan gjennomføres. I visse tilfelle, hvis det ikke innebærer risiko for kvaliteten på handlekurvens innhold, kan du få tilbud om at handlekurven hensettes på leveringsadressen. Hvis man i stedet blir enige om et nytt tidspunkt for levering vil det tilkomme et tilleggsgebyr på kr 150 for ekstra leveranse.

 

Hvis kunden ikke er tilstede på leveringstidspunktet, og man ikke kan sette igjen varene eller avtale et nytt leveringstidspunkt, blir varene returnert til vårt lager. Kjølevarer, ferskvarer og frysevarer som blir returnert blir kastet, fordi vi ikke lenger kan garantere kvaliteten på varene. Verdien av slike varer blir belastet kunden, mens brukbare varer, som tørrvarer vil bli kreditert verdien av handlekurven. I en slik situasjon vil det tilkomme et returgebyr på kr 300 for å dekke kostnader med å returnere varene, og sortere ut hvilke varer som må kastes og hvilke som kan bevares (krediteres handlekurvens verdi). Eventuell sluttverdi som overstiger returgebyret blir refundert tilbake på kundens konto.

 

Varer som krever legitimasjon, blir uansett fjernet fra handlekurven dersom varer skal hensettes på stedet. Hensetning av varer på stedet skal skje på kundens egen risiko, og kun hvis det ikke er til ulempe for Handleriet.no. Vi tar følgelig ikke ansvar for forringet vare og eller redusert kvalitet/holdbarhet på varer som ikke er levert i henhold til bestillingsbekreftelsen.

 

Handleriet.no panter gjerne flasker og bokser for deg. Bare gi oss de tomme flaskene og boksene i en igjen knytt pose når vi leverer handlekurven din. Vi tar med panten tilbake til lageret, teller den og setter inn pengene på din kundekonto, som kan brukes neste gang du handler hos oss.

 

Hvis du i stedet ønsker å støtte et lokalt idrettslag, eller annen lokal forening eller organisasjon, kan du ved levering angi at panten skal gis til dem. Bare sørg for å oppgi hvilket idrettslag som du ønsker å donere til så setter vi pengene inn på kundekontoen deres. Dette forutsetter at det aktuelle idrettslaget er registrert som kunde hos oss. Vi har kun anledning til å akseptere pant på flasker og bokser med norske pantemerker.

 

Når du har fått levering av en handlekurv bør du snarest mulig undersøke om handlekurven er i samsvar med bestillingsbekreftelsen. Det bør undersøkes om handlekurven er mangelfull, om varene er blitt skadet under levering eller har andre feil eller mangler. 

 

Hvis det påvises feil eller mangler, ber vi om at du snarest mulig tar kontakt med kundeservice på telefonnr. 21 52 11 52 eller e-post til hei@handleriet.no slik at vi kan ordne opp.

 

Forbrukerkjøpslovens generelle regler for reklamasjon gjelder for Handleriet.no ved salg til privatkunder.

 

Vi garanterer i tillegg følgende:

 

 • Hvis mottatt handlekurv, herunder enkeltvarer ikke er i samsvar med bestillingsbekreftelsen, fordi varer mangler, er forringet, utgått på dato, eller er blitt skadet under levering, skal du få valget mellom å få levert et nytt eksemplar av varen i forbindelse med en senere levering, eller få betalingen for de aktuelle varene kreditert til din brukerkonto.

 

 • ”Frukt og grønt dobbel verdigaranti”: Vi refunderer to ganger den aktuelle varen eller to ganger betalingen for den aktuelle varen, uten spørsmål, dersom du har noe å utsette på frukt eller grønnsaker som er levert.

 

 • "Holdbarhetsgaranti”: Vi har holdbarhetgaranti på utvalgte varer med kort holdbarhet, og tilbyr å refundere betalingen og erstatte med annen vare, hvis brudd på garantien skulle oppstå. Informasjon om hvilke varer som er omfattet av holdbarhetsgarantien er å finne på den aktuelle produktsiden.

 

Den utvidede garantien må gjøres gjeldende senest 24 timer etter levering.

 

Angrerettloven gjelder ved privatkunders kjøp på Handleriet.no og gir en generell rett på 14 dagers angrefrist fra leveringsdato. Merk at det er spesielle bestemmelser i angrerettloven knyttet til tidsbestemte ytelser og varer som forringes raskt, som enkelte mat- og drikkevarer, hvor den generelle angrefristen likevel ikke gjelder.

 

Det vises til angrerettloven § 22 som gjør unntak ved avtaler om:

 • levering av varer som forringes eller raskt går ut på dato,
 • levering av forseglede varer som av hensyn til helsevern eller hygiene ikke er egnet for retur, og der forseglingen er blitt brutt etter levering,
 • tjenester som det haster å få utført der forbrukeren uttrykkelig ber den næringsdrivende om å besøke forbrukeren,
 • levering av legemidler, og
 • transport av varer der det er fastsatt en bestemt dato eller et bestemt tidsrom for utførelsen av slike tjenester.

 

Hvis du angrer på kjøp av varer, skal Handleriet.no tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt for varene som angreretten påberopes for, innen 14 dager etter den dag vi har mottatt meldingen om at angreretten er gjort gjeldende. Tilbakebetalingen vil skje til det betalingsmiddel som ble benyttet ved kjøp av varen(e), hvis ikke noe annet er avtalt med oss.

 

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må varen(e) som angreretten gjøres gjeldende for, leveres tilbake i tilnærmet samme mengde og stand som den ble mottatt. Hvis du bruker eller undersøker varen på en måte som går ut over hva som må anses som nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, og dette medfører at varens verdi blir redusert, kan vi trekke fra et beløp tilsvarende verdireduksjonen i kjøpesummen som skal tilbakebetales.

 

Ved retur av varene påligger det kunden å dekke de direkte returkostnadene.

 

For å gjøre bruk av angreretten, må du varsle oss på en tydelig og klar måte via brev eller e-post: Matreb AS, og send til Baker Østbys vei 1, 1351 Rud, merk konvolutten med ”Angrerett”, eller send en e-post til hei@handleriet.no.

 

Angreskjema:

 1. Kundenavn
 2. Adresse
 3. Dato
 4. Jeg/vi gjør med dette gjeldende angrerett for bestilling, som ble foretatt den [dato] og mottatt den [dato].
 5. Signatur kunde

 

 

For at du skal handle på Handleriet.no ber vi om at du registrerer en kundekonto med opplysninger om deg selv. Den som er registrert som kunde er ansvarlig for å betale for de varer og tjenester som selges via Handleriet.no. Vedkommende er også ansvarlig for andres bruk av kundekontoen, også uvedkommendes bruk, hvis ikke det kan påvises at slik uønsket bruk skyldes uaktsomhet fra Handleriet.no.

 

Kundekontoen kan kun gjelde for én person eller bedrift med tilhørende personalia og brukerinformasjon.

 

Ved opprettelse av kundekonto forplikter du deg til å

 

 • sørge for at du oppretter kundekontoen som passer for ditt bruk, dvs. privatkonto eller bedriftskonto,
 • oppgi riktig og fullstendig kundeinformasjon og at du har tillatelse til å opptre, herunder inngå bindende avtaler, på vegne av vedkommende, og
 • sørge for å holde kundeinformasjonen oppdatert.

 

Vi forbeholder oss retten til å stenge tilgangen til Handleriet.no, endre eller slette innhold og kansellere eller holde tilbake bestillinger hvis vi mistenker at det er oppgitt uriktig informasjon.

 

 • Registrerte kunder er ansvarlig for å holde påloggingsinformasjon til egen kundekonto skjult for uvedkommende.
 • Det påligger deg å melde fra til Handleriet.no på telefon [Telefonnr.] eller epost hei@handleriet.no i tilfelle mistanke om at noen har fått tilgang til kundekontoen din.
 • Det påligger deg å godta vår personvernerklæring.

 

I den utstrekning Handleriet.no gir deg tilgang til å laste opp, poste og gjøre endringer på tekst og bilder, er du selv ansvarlig for at rettigheter knyttet til slikt innhold er klarert. Du er videre selv ansvarlig for at alt slikt innhold som publiseres via Handleriet.no er i overenstemmelse med norsk lov og ikke innebærer brudd på tredjeparts rettigheter, herunder enhver immateriell rettighet, publiseringsrett eller personvernrettighet.

 

Vi forbeholder oss retten til å slette, fjerne eller endre alle typer innhold som er gjort tilgjengelig via Handleriet.no, herunder selve kundekontoen, hvis vi finner at aktuelt innhold kan innebære brudd på norsk lov, disse betingelsene, andres rettigheter eller kan oppfattes som støtende på noen måte.

 

Handleriet.no har ikke ansvar for tap av data eller innhold, eller andre indirekte tap eller skader som oppstår ved bruk av Handleriet.no, eller ved vår utøvelse av overnevnte forbehold.

 

Det tas videre forbehold om at Handleriet.no har rett til å gjøre innhold som du har publisert via Handleriet.no, tilgjengelig for andre i markedsføringssammenheng.

 

Handleriet.no kan tilby prisavslag og godtgjørelser i forbindelse med særskilte kampanjer el.

 

Vilkårene som gjelder for slike kampanjer kan variere fra kampanje til kampanje, og opplyses i tilknytning til den enkelte kampanje.

 

Handleriet.no er ikke under noen omstendighet erstatningspliktig for prisavslag eller godtgjørelser som utløper på dato før de blir tatt i bruk av kunden.

 

Ved mistanke om forsøk på misbruk av kampanjer, tilpasning el. for å tilegne seg fordeler som kampanjen ikke var ment for, forbeholder vi oss retten til å nekte tilgang til Handleriet.no, trekke tilbake tilbudte prisavslag og ikke dekke opptjente godtgjørelser, i tillegg til å slette kundekontoen som forsøket eller misbruket har utgangspunkt i. Det tas videre forbehold om at krav om erstatning kan kreves for tapt omsetning som følge av misbruk.

 

Handleriet.no er kun ansvarlig for verditap for varen, hvis det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis vi kan vise at tapet er forårsaket av forhold utenfor Handleriet.nos kontroll, og som vi ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

 

Handleriet.no er videre ikke ansvarlig for indirekte tap som skyldes mangler, hvis ikke slikt tap er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra vår side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårlige enn vilkårene i loven, se forbrukerkjøpsloven for nærmere informasjon.

 

 • Handleriet.no forbeholder seg retten til å endre de foreliggende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen, når som helst og uten forvarsel. Endringer i salgsbetingelsene vil bli annonsert og gjort gjeldende fra tidspunktet som følger av annonseringen. Kunden er selv ansvarlig for å følge de til enhver tid gjeldende salgsbetingelsene.
 • Handleriet.no og alt innhold på våre nettsider, og i våre tjenester for øvrig, gjøres tilgjengelig ”som det er” og uten noen form for garantier eller tilsikrede egenskaper. Vi forbeholder oss retten til, når som helst, etter eget forgodtbefinnende, å stanse og eller endre tjenesten eller dens funksjonalitet, helt eller delvis.
 • Det er viktig for oss å gi så korrekt informasjon som mulig om våre varer. Det tas like fullt forbehold om at feil (skrive- og trykkfeil) kan forekomme, og at slike feil kan medføre at vi ikke kan levere i henhold til informasjon som er gitt. Hvis dette forekommer har kunden rett til å kansellere bestillingen.
 • Informasjon som er gitt om varene i henhold til Matinformasjonsforordningen (EU 1169/2011), slik som næringsinnhold, ingredienser, allergener m.m. er levert av den enkelte produsent. Handleriet.no er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i den oppgitte informasjonen. Merk at all allergeninformasjon må behandles med varsomhet og kun forstås som veiledende. Den som tilbereder eller serverer mat til en allergiker må alltid lese varens eller pakningens ingrediensliste nøye.
 • Varer kan avvike fra bilder og annen illustrasjon på Handleriet.no, som kun er ment for illustrativte formål.
 • Vi er ikke ansvarlig for innhold som du eller andre brukere eller tredjeparter gjør tilgjengelig eller sender via Handleriet.no. Videre er du selv ansvarlig for innholdet på din kundekonto og for konsekvensene av å publisere brukerinnhold. Handleriet.no opptrer kun som en formidler for din og andre brukeres distribusjon og publikasjon av innhold.
 • Vi er videre ikke ansvarlig for innholdet, tjenester eller varer som tilbys eller gjøres tilgjengelig på tredjeparts nettsteder som det måtte være lenket til fra Handleriet.no.

 

Hvis vi er forhindret fra å levere, eller foreta pliktig omlevering, eller hvis en slik leveringsplikt blir urimelig tyngende på grunn av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet som partene ikke kan råde over, som ved brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valutarestriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som er omtalt i dette punkt, er Handleriet.no fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller til å kreditere kjøpesummen for mangelfulle bestillinger.

 

Tvister og lovutvalg

Tvister i anledning salgsbetingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører under de ordinære domstoler, med Oslo tingrett som verneting.


Alt innhold på Handleriet.no tilhører Matreb AS, eller underleverandører og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Det innebærer at det ikke er tillatt å benytte navnet vår, logoer, skjermbilder, eller andre bilder som er gjort tilgjengelig av Handleriet.no på en måte som kan gi inntrykk av sponsing, anbefaling eller assosiasjon uten vår tillatelse. Videre kan i et hvert tilfelle ikke varemerker, firmanavn, varenavn, informasjon om varer, herunder bl.a. omtale av varene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og øvrig innhold på Handleriet.no, lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte, hvis ikke det er gitt uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke til slik bruk fra Matreb AS.

Oppskrifter med bilder er brukt med tillatelse i særskilte avtaler med våre innholdsleverandører.


Behandling av personopplysninger

Det er viktig for oss å sikre personvernet til våre brukere og at all behandling av personopplysninger skjer i henhold til norsk lovgivning. Dette sikrer vi på følgende måte:


Når du registrerer en kundekonto på Handleriet.no lagrer vi blant annet navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Dette er opplysninger vi trenger for å administrere ditt kundeforhold, herunder å levere varene til deg og kontakte deg i forbindelse med bestillinger. Det er kun myndige personer over 18 år som kan handle varer på Handleriet.no. Vi har videre salgsbevilling for alkohol, og plikter derfor å registrere fødselsdato for alle kunder. Norsk lovgivning pålegger oss videre å oppbevare denne informasjonen for regnskapsformål, avgiftshåndtering og garanti-/returhåndtering. I tillegg oppbevarer vi av sikkerhetshensyn den IP-adressen som er benyttet til å registrere bestillingen.

Vi kan kontaktes hvis du ønsker innsyn i hvilke opplysninger vi har registrert om deg, i henhold til personopplysningsloven § 18. Vi kan kontaktes hvis du ønsker sletting av opplysninger vi har registrert om deg. Ved å logge på kundesidene dine, kan du også rette opp uriktige og ufullstendige opplysninger om deg selv.

Du har rett til å klage til Datatilsynet på behandling i strid med reglene om behandling av personopplysninger.


Betaling med kort eller Vipps

Vi benytter Nets' Netaxept betalingsløsning. For at Nets skal kunne gjennomføre betaling vil du bli bedt om å oppgi telefonnr. eller kortinformasjon. Denne informasjonen oppbevares utelukkende hos Nets og er underlagt denne leverandørens retningslinjer for personvern. Vi oppbevarer betalingsopplysninger, men ikke i større utstrekning enn det som er nødvendig for å sikre effektiv løsning av eventuelle problemer med å belaste, oppheve reservasjon eller kreditering.


Handleriet.no benytter cookies. En cookie er data som lagres i din nettlesers eget minne, som gjør at nettsiden kan huske hva brukeren har foretatt seg via leseren over tid. Dette vil bidra til å gi deg en mer relevant brukeropplevelse ved besøk på Handleriet.no. Hvis du ikke ønsker å tillate bruk av informasjonskapsler, kan du endre innstillingene i nettleseren eller på enheten din. Det er mulig å se på varer uten å bruke informasjonskapsler, men ikke å gjennomføre kjøp. 

Vi samler også inn informasjon om bruk av Handleriet.no, som hvilke kategorier og varer kunder klikker på eller søker etter. Dette gjør vi for å lære mer om hva kundene våre er opptatt av, for å skape en enklere og bedre kundeopplevelse, sende relevante tilbud (hvis du ønsker dette) og for å forbedre Handleriet.no. Slik statistikk blir også brukt for bl.a. å produsere trafikkstatistikker.

Google og Facebook og andre tredjepartsaktører bruker også informasjonskapsler og anonyme identifikatorer på Handleriet.no. Formålet er å vise annonser basert på informasjon om dine besøk på våre og andre nettsteder. Vi benytter oss av remarketing, målrettet markedsføring på demografi og lokasjon og andre typer interessebasert markedsføring via Facebook, Google AdWords og Google Analytics. Hvis du ikke ønsker dette kan det velges bort i forbindelse med våre annonser på Facebook. Du kan også velge bort informasjonskapsler fra Google via Googles Annonseinnstillinger.


Handleriet.no respekterer «Do Not Track»-headeren. Dette er en løsning som finnes tilgjengelig i de fleste nettlesere, som når aktivert gjør at nettsider ikke kan loggføre brukerens surfing på ulike nettsider.


Handleriet.no selger ikke personopplysninger til tredjepart, og vi utveksler heller ikke slik informasjon med tredjepart hvis ikke det er nødvendig for å utføre bestemte tjenester. I slike situasjoner foreligger det strenge avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten, herunder slik at Handleriet.no alltid skal bestemme hvordan behandlingen av opplysningene skal foregå. I enkelte tilfeller kan vi videreformidle personopplysninger til tredjepart for å kunne gi legge til rette for at du får et mer tilpasset og relevant innhold på andre nettsteder.


Vi tilbyr nyhetsbrev for informasjon om tilbud, tips, forslag og andre opplysninger om tjenestene på Handleriet.no. Dette kan du enkelt melde deg på når du registrerer kundeforholdet ditt, eller du kan senere melde deg av eller på slike tjenester via kundesidene dine.

Vi sender også e-post med informasjon relatert til bestillinger, og gjennomførte bestillinger hos oss. Det er viktig for oss å lære mer om kundene våre, slik at vi kan fortsette å utvikle Handleriet.no for å skape en bedre handleopplevelse for deg som kunde. Derfor sender vi også informasjon om kundeundersøkelser på e-post eller SMS, for å få tilbakemeldinger på hvordan vi kan bli bedre!

Fra tid til annen kan vi også sende informasjon om funksjonalitet, endringer eller nyheter i tjeneste og varer eller annen informasjon som antas å være relevant for brukerne av våre tjenester. Etter Markedsføringslovens §15, tredje ledd, anser vi en aktiv brukerkonto hos oss som samtykke til dette. Slik informasjon kan bli sendt til oppgitte telefonnummer, e-postadresser eller adresse.


Ta kontakt med oss

Handleriet.no AS ved daglig leder er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som beskrevet ovenfor. Hvis du har ytterligere spørsmål til vår personvernerklæring ber vi om at du tar kontakt med oss på e-post hei@handleriet.no eller et brev til Handleriet.no AS, Baker Østbys vei 1, 1351 Rud.